Εργασίες πολυτρύπανου

Έχουμε τη δυνατότητα κάθε είδους επεξεργασίας ξύλινων υλικών - κινητά ράφια, εσωτερικά φυράμια, τοποθέτηση μεντεσέδων, καβίλιες

Εργασίες πολυτρύπανου


Τρύπημα σε πλαϊνές επιφάνειες επίπλων για τοποθέτηση στηριγμάτων ραφιών. Εύκολη μετατόπιση των ραφιών, ακύρωση ή προσθήκη καινούριων.


Φυράμια

Τρύπημα για εσωτερικά φεράμια. Εύκολος και διακριτικός τρόπος συναρμολόγησης.


Καβίλες

Τρύπημα για μοντάρισμα με καβίλιες. Κρυφός και ανθεκτικός τρόπος σύνδεσης.


Κινητά ράφια

Τρύπημα για τοποθέτηση μεντεσέδων


Μεντεσέδες