Επεξεργασία

Έχουμε τη δυνατότητα κάθε είδους επεξεργασίας ξύλινων υλικών είτε με τα μηχανήματα που διαθέτουμε είτε μέσω συνεργατών μας ικανοποιώντας με τον τρόπο αυτό οποιαδήποτε απαίτησή σας.

Κοπή

Κοπή ξύλινων επιφανειών και φυσικής ξυλείας πάχους εως 50χιλ


Κοπή

Συγκόλληση περιθωρίων

Συγκόλληση PVC-ABS και ξύλινων περιθωρίων πάχους 0,45χιλ. 0,8χιλ 20χιλ


Συγκόλληση περιθωρίων

Πλάνισμα - Γώνιασμα

Πλάνισμα ξύλινων επιφανειών


Πλάνισμα - Γώνιασμα