Επεξεργασία

Έχουμε τη δυνατότητα κάθε είδους επεξεργασίας ξύλινων υλικών είτε με τα μηχανήματα που διαθέτουμε είτε μέσω συνεργατών μας ικανοποιώντας με τον τρόπο αυτό οποιαδήποτε απαίτησή σας.

 

Σύνδεσμοι κατά πλάτος

Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επιφανειών από μασίφ ξυλεία (επιφάνειες τραπεζιών, πάγκοι κτλ)


Σύνδεση με γκινισόπηχη (spline joint)


Σύνδεση με γκινισόπηχη (spline joint)


Σύνδεση με πατούρα (tongue and groove joint)


Σύνδεση με πατούρα (tongue and groove joint)


Σύνδεση με καβίλιες (dowel joint)


Σύνδεση με καβίλιες (dowel joint)


Σύνδεση με φρεζοκαβίλια (biscuit joint)


Σύνδεση με φρεζοκαβίλια (biscuit joint)

 

Γωνιακοί Σύνδεσμοι

Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κουτιών διαφόρων μεγεθών (συρτάρια, έπιπλα, κιβώτια) προκειμένου να πετύχουμε μεγαλύτερη αντοχή και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα


Σύνδεση κλασικής γωνίας με καβίλιες (dowelled butt joint)


Σύνδεση κλασικής γωνίας με καβίλιες (dowelled butt joint)


Σύνδεση φαλτσογωνίας με καβίλιες (dowelled mitre joint)


Σύνδεση φαλτσογωνίας με καβίλιες (dowelled mitre joint)


Σύνδεση με χελιδονοουρά (mock dovetail)


Σύνδεση με χελιδονοουρά (mock dovetail)


Σύνδεση φαλτσογωνίας με πτερύγιο (lock mitre joint)


Σύνδεση φαλτσογωνίας με πτερύγιο (lock mitre joint)

 

Σύνδεσμοι πλαισίων

Χρησιμοποιούνται για κατασκευή πλαισίων (βάσεις τραπεζιών, τελάρα) προκειμένου να πετύχουμε καλύτερο “δέσιμο” της κατασκευής


Σύνδεση με μόρσα (mortise and tenon)


Σύνδεση με μόρσα (mortise and tenon)


Σύνδεση με μισοχάραγμα (T-halving joint)


Σύνδεση με μισοχάραγμα (T-halving joint)


Σύνδεση διασταυρούμενη με μισοχάραγμα (cross halving joint)


Σύνδεση διασταυρούμενη με μισοχάραγμα (cross halving joint)


Σύνδεση με μισοχάραγμα σε γωνία (oblique halving joint)


Σύνδεση με μισοχάραγμα σε γωνία (oblique halving joint)